Een boek over Brongergea?? Hoezo?

Er zijn toch al boeken verschenen over Oranjewoud, over Mildam, over de Knijpe en over Katlijk, waarin Brongergea ook al werd behandeld.

Zijn er dan nog nieuwe feiten, die de moeite waard zijn?  

Jazeker!!

En niet zomaar een paar nieuwe feiten, veel nieuwe, interessante feiten.

Brongergea is ouder dan Oranjewoud, Mildam en de Knipe, veel ouder en er is hier ook al eeuwen bewoning.

Niet alleen van nomaden, boeren, herders en wevers, maar dit was ook het gebied waar de Friese adel al in vroegere tijden hun buitens hadden.  Al ver voordat Albertine Agnes zich hier vestigde. Hieronder waren grietmannen, officieren, etc., dienaren van de Friese Oranjes.

Het is heel aannemelijk dat Albertine Agnes hierdoor Schooterwoud en Brongergea heeft uitgezocht om haar lusthof te bouwen. Waarschijnlijk had ze al meerdere malen gelogeerd op een van de ‘staates’ en was het haar in deze omgeving goed bevallen.

Brongergea ligt op het hoogste deel van een zandrug, een uitloper van het Drentse zandplateau en was door zijn relatief hoge ligging uitermate geschikt voor bewoning.

Op de hoog gelegen zandrug werden de ‘staten’ gebouwd. Hun kavels liepen van noord naar zuid, zodat ze zowel hoogveen met bos en heide (naar de huidige Compagnonsvaart) hadden met bouwland op de zandrug en weide en hooiland aan de Tjonger bezaten.

Dus: ‘No is mem oan bar’  (‘Nu is moeder aan zet’), de ‘moeder’ van de omliggende dorpen en werken we al een jaar aan een boek over de rijke historische van Brongergea en haar bewoners.

En vinden we antwoord op de volgende vragen:

Wat had....

- Brongergea met de Duitse Orde?

- Albertine Agnes met Brongergea?

- de Oenema’s met Brongergea?

- de watergeus met Brongergea?

- etc...

En weet u...................

- wie of wat die Bronger was??

Ook daar hebben we een antwoord op gevonden!

Nieuwsgierig geworden, bekijk dan de andere pagina’s op deze site voor nog meer nieuwe verrassende feiten die in het boek staan.

No is mem oan bar

Het boek is uitverkocht, maar u kunt nog wel een digitale kopie, op Pdf- formaat, bestellen.

Deze kunt u lezen op uw tablet/i-pad, smartphone.Deze ‘boek-pagina’s’ zijn een web-archief.

© Stichting ‘Brongergea op de Kaert’

Klemburg Bewoning KI_Station Kerkhof Belvedere De_Kom Pauwenburg

Het boek is inmiddels op 14 juli 2012 verschenen en heel goed ontvangen.

De verkoop is boven verwach-ting gelopen. Het boek is helemaal uitverkocht!!!

In de voorbereiding hebben w

Wij zijn nu ook te vinden op Facebook:
LC 21 juli 2012

Via onderstaande link komt u bij foto’s, die een impressie van de dag geven.


Boek presentatie

4 juli 2012

De presentatie van het boek was een succes. Zelfs omrop Fryslan heeft er aandacht aan besteed:

http://www.youtube.com/w atch?v=pjTTqRt2x6U&featur e=player_embedded


15 juli 2012

Interview met Jan Wagenmakers over het boek.


http://www.omropfryslan.nl /radioargyf/16-juli-0800-0900#.UAP_uTwJoyk.


Het gesprek kunt u vinden tussen 36:47 en 40:40.


De Heerenveense Courant schreef er het volgende over:


http://www.heerenveensecou rant.nl/nieuws/7445/monume ntaal-boekwerk-over-brongergea-2/

De LC had ook een lovend artikel.

Sinds de presentatie op 14 juli j.l. is de verkoop heel snel gegaan.

We hebben geen boeken meer in voorraad.

De hele oplage is verkocht!!Het boek is inmiddels uitverkocht en er worden geen nieuwe bij gedrukt. Maar u kunt het boek nog wel digitaal bestellen, op PDF-formaat. U kunt het dan lezen op uw computer, iPad of Tablet. U krijgt het toegestuurd op een USB stick.


U kunt het bestellen door op onderstaande knop te klikken.


Deze “boek-pagina’s” zijn niet meer actueel, want dit project is afgesloten. Zie deze informatie graag als archief materiaal.